Ignitis gamyba

Latest Stock Sale: Ignitis gamyba (Lietuvos energijos gamyba)
On October 21, 2019, I sold all 625 shares of Ignitis gamyba, previously known as  Lietuvos energijos gamyba (LNR1L) I had, getting EUR 0.56 per...